ศูนย์ศัลยกรรมปลูกผม

Language:
 
 
 
 
 
 
 
 
My status
Restoration Robotics
Artas
 
ค่าใช้จ่ายโดยประมาณ
ราคาปลูกผมแบบผ่าตัด กราฟละ 55 บาท
ราคาปลูกผมแบบไม่ผ่าตัด หรือ
ARTAS Genius Robotic Hairtransplant กราฟละ 150 บาท